7.5 C
Copenhagen
mandag den 20. marts 2023

Det man ikke kan se: Er der forskel i mænd og kvinders holdning til det åndelige?

Mest læste

Redaktionen
redaktion@mandeliv.dk

DET MAN IKKE KAN SE | Velkommen til vores nye brevkasse, hvor Iben Holck svarer på spørgsmål fra det esoteriske univers. I dag om reinkarnation og forskel på mænd og kvinders holdning til åndelige og spirituelle spørgsmål

Reinkarnation – hvordan ser de forskellige traditioner på det – og kan det forenes med kristendom? Finn Pedersen, 63

I de fleste større religioner, men nok tydeligst i buddhisme og hinduisme, er reinkarnation et integreret begreb i læren, dvs. at mennesket – eller rettere den guddommelige del af mennesket – som udgangspunkt har ”evigt liv”. Det betyder, at det vi i dagligdagen kalder mennesket blot er en form, hvori det guddommelige inkarnerer og udvikler sig. Udviklingen sker gennem indsamling af erfaring, som tages ind igennem de fem vinduer (fem sanser) som formen har ud mod den manifesterede verden.

Logikken er, at vi er her for at lære og for at blive ”fuldkomne”. Derfor inkarnerer vi med skiftende intervaller i det vi kalder fysisk form. Formen hvori det ”sande menneske” oplever livet, eller rettere formlivet, er fir-foldig. Derfor er ”menneskets tal” i forskellige traditioner forbundet med tallet 4. Vi kender det fra den populære astrologi også de fire elementer.

Disse fire elementer går igen i den esoteriske lære, ilden; livet og det åndelige aspekt, luften; tankelivets domæne, vand; følelsesnaturen med op- og nedture og endelig jorden; den tættere og mere håndgribelige del af formen. Nævnte elementer udgør kategorier af byggematerialerne hvoraf formen er konstrueret. Men det er en længere historie…

Med hensyn til om reinkarnation kan forenes med kristendommen, så er det et meget bredt og også lidt upræcist spørgsmål. For hvad menes der med kristendom? Og kristendom i hvilken form og i hvilken tid? Udfordringen med at give et klart og rigtigt svar ligger også i, at når vi arbejder med den ”autoriserede” bibel, så er der tale om redigerede tekster. Netop det, at der er redigeret i teksterne i forhold til originalskrifterne, afleder en række problemstillinger. Hertil kommer århundreders påvirkninger af de menneskelige sind og ikke mindst den kollektive bevidsthed, siden skrifterne nedfældedes…

Spørger man en skolet nutidig teolog, så er svaret nej. Og det på trods af at samme teolog, på søndage, gerne taler om ”genopstandelsen” og ”det evige liv”. Den etablerede kristendom som autoritative trossamfund, undsiger som grundregel reinkarnation. Reinkarnation var dog hverken ukendt, eller tabu blandt de tidlige kirkefædre.

Hvis kristendom i stedet defineres som det at tro på ”Kristus”, så er svaret ja. Det er ikke kun foreneligt, men er en grundlæggende forudsætning for at forstå de dybere lag i skrifterne.

Arkivfoto

Er der forskel i mænds og kvinders holdning og engagement i disse spørgsmål? Henrik G., 52

Man kan sige det lidt firkantet, at mænd og kvinder i store dele af ”verden” har haft vidt forskellige muligheder for at dyrke den åndelige (læs spirituelle) side af tilværelsen. På overfladen skyldes det overvejende de autoritative og mandsdominerede religiøse trossamfund. Hvor mange katolske præster er kvinder? Hvor mange kvindelige imamer kan du nævne? Selv i dette lille land, er der præster i folkekirken, der ikke mener at der bør være kvindelige præster… Kvinder har således ikke haft samme vilkår og heller ikke samme adgang til den indre lære, som mænd.

Det samme mønster ser man også i visse ”mysteriesamfund”, eks. store dele af frimureriet, odd fellow og andre lignende samfund. Her har den dybere spirituelle indsigt i sekler været forbeholdt mændene. Ser man på mere samtidige spirituelle aktiviteter, så som yoga, astrologistudier, meditation og lignende, så domineres de nok af kvindelige medlemmer.

Men til forskel fra de mandsdominerede, så er mændene jo ikke formelt udelukket fra at deltage. Vi har i alment kendt historisk perspektiv været et mandsdomineret samfund og ikke givet kvinder de samme muligheder for at udfolde deres spirituelle side i større fællesskaber.

Om der er forskellige holdninger i spørgsmålet mellem mænd og kvinder, det kan kun den enkelte svare på. I den kollektive bevidsthed, så findes der sandsynligvis forskellige kønsbestemte holdninger, men det er en længere historie…  Men en esoterisk sandhed er, at det er i balancen mellem det maskuline og feminine, at det magiske opstår – det er og vedbliver at være i legevægtspunktet, at vi løfter os til ”højere visdom”. Grundlæggende har det dog intet at gøre med køn…

I kærlighedens tjeneste, jeg er,

Iben Holck

- Annonce -

Flere artikler

SKRIV EN KOMMENTAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

- Annonce -

Seneste